Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére és bérbeadására

2018. november 15. 2018. december 10.

A Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító nyílt pályázat útján meghirdeti az alábbi – Baja Város Önkormányzat tulajdonban lévő – ingatlanokat:

 

Értékesítésre:

 

Helyrajzi szám

Cím

Megnevezés

Terület (m2)

Min.értékesítési ár (bruttó Ft)

Pályázatok benyújtásának ideje

0451/15

Baja, külterület

legelő

1018

50.000

2018. december 6.

15:00 óra

0451/36

Baja, külterület

legelő

3833

150.000

0378/144/A

Baja, Neumann J. u. 1/A.

vállalkozók háza

263

28.800.000

 

Bérbeadásra:

 

Helyrajzi szám

Cím

Megnevezés

Terület (m2)

Min.bérleti díj (bruttó Ft/hó)

Pályázat benyújtásának ideje

729/A/1

Baja,

Köztársaság tér 6.

üzlethelyiség

80

60.800

2018. december 6.

15:00 óra

 

Pályázatok benyújtásának helye:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság

6500 Baja, Árpád tér 1. fsz.

 

Pályázatok benyújtásának módja: írásban, személyesen vagy postai úton

 

A benyújtáshoz példányszámról és az esetleges mellékletekről, a hiánypótlás lehetőségéről vagy annak kizárásáról, valamint a pályázó által vállalt ajánlati kötöttség időtartamáról a részletes pályázati kiírások tartalmaznak információt.

 

A részletes pályázati kiírások megtekinthetők a www.bajavagyonzrt.hu weboldalán (onnan letölthetők), vagy személyesen átvehetők a Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. sz. alatti székhelyén díjmentesen.

 

További információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 06-79/950-471, e-mail: info@bajavagyonzrt.hu

 

A kiíró – a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása mellett – a részletes pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Továbbá a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.