Pályázati felhívás ingatlanok bérbeadására

2019. május 30. 2019. július 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Baja Város Önkormányzat megbízásából, vagyonhasznosítási, illetőleg üzemeltetési feladatok ellátásra vonatkozó XIII.-4360-11/2015. számú Megbízási szerződés alapján a Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint vagyonhasznosító kétfordulós pályázati eljárás keretében meghirdeti az alábbi – Baja Város Önkormányzat tulajdonban lévő – ingatlanokat:

 

 

Bérbeadásra:

 

Helyrajzi szám

Cím

Megnevezés

Terület (m2)

Min.bérleti díj (bruttó Ft/hó)

Pályázatok benyújtásának ideje

 

877/A/18

Baja, Eötvös u. 1.

üzlethelyiség

58

140.000

2019. június 17.

15:00 óra

Tovább

874/A/17

Baja, Eötvös u. 7.

üzlethelyiség

90

160.000

Tovább

 

Pályázatok benyújtásának helye:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság

6500 Baja, Árpád tér 1. fsz.

 

Pályázatok benyújtásának módja: írásban, személyesen vagy postai úton

 

A benyújtáshoz szükséges példányszámról és az esetleges mellékletekről, a hiánypótlás lehetőségéről vagy annak kizárásáról, valamint a pályázó által vállalt ajánlati kötöttség időtartamáról a pályázati kiírások tartalmaznak információt.

 

A pályázati kiírások megtekinthetők a www.bajavagyonzrt.hu, www.bajaionkormanyzat.hu weboldalakon (onnan letölthetők), vagy személyesen átvehetők a Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. sz. alatti székhelyén díjmentesen.

 

További információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 06-79/950-471, e-mail: info@bajavagyonzrt.hu

 

A kiíró – a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása mellett – a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Továbbá a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.