Közérdekű adatok

A Baja Vagyon Zrt. nyilvánosságra hozandó adatai a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján:

 

Vezető tisztségviselő neve

Némedi István
Tisztsége

vezérigazgató

Munkaviszony alapján nyújtott pénzbeli juttatásból

Alapbér

bruttó 520.000 Ft/hó

Egyéb járandóság

értékelés alapján jutalom, melynek adott tárgyévi mértéke nem haladhatja meg a havi bruttó alapbér hatszorosát

 

 

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások valamint a végkielégítés illetve felmondási idő időtartama Baja Város Önkormányzatának 12/2010. (I.28.) kth. mellékletét képező Szabályzat által előírtak szerint kerülnek meghatározásra.

 

Felügyelő bizottsági tagok

 

Neve

Megbízási díj (bruttó Ft/hó) Egyéb járandóság Jogviszony megszűnése esetén járó összeg
Kámánné dr. Bari Bernadett 80.000 nincs

nincs

Kajtár József 70.000 nincs

nincs

Dancsa Bálint 70.000 nincs

nincs

 

Meghatározó jelentőségű munkakört betöltő munkavállalók

Vezető állású munkavállaló: nincs

Elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállaló: nincs

Tartósan egyes munkavállalók tevékenységét irányító munkavállaló: nincs

(A munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősül különösen az a munkakör, amely a gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során döntési jogkört tartalmaz.)

 

Baja, 2019. május 13.