Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére 2020.08.26.

2020. augusztus 26. 2020. szeptember 22.

Baja Város Önkormányzat megbízásából, vagyonhasznosítási, illetőleg üzemeltetési feladatok ellátásra vonatkozó XIII.-4360-11/2015. számú Megbízási szerződés alapján a Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint vagyonhasznosító kétfordulós pályázati eljárás keretében meghirdeti az alábbi – Baja Város Önkormányzat tulajdonban lévő – ingatlanokat:

 

Értékesítésre:

 

Elhelyezkedés

Hrsz.

Megnevezés

Terület (m2)

Min.értékesítési ár (bruttó Ft)

Csalogány és Korsós utcák közötti terület

2940/8

kivett beépítetlen terület

949

8 715 000

2940/9

kivett beépítetlen terület

888

8 315 000

2940/10

kivett beépítetlen terület

869

8 190 000

2940/12

kivett beépítetlen terület

831

7 946 000

2940/19

kivett beépítetlen terület

761

7 500 000

Baja, külterület

015/39

kivett telephely

2202

6.985.000

Baja, külterület

0244/57

szőlő

1500

125.000

 

Pályázatok benyújtásának helye és ideje:

Baja Vagyon Zrt.

6500 Baja, Árpád tér 1. fsz.

2020. szeptember 14. (hétfő) 15:00 óra

 

A Csalogány utcánál lévő építési telkekre vonatkozó

versenytárgyalás tervezett helye és ideje:

Baja Vagyon Zrt.

6500 Baja, Árpád tér 1. fsz.

2020. szeptember 24. (csütörtök) 09:00 óra

 

 

Pályázatok benyújtásának módja: írásban, személyesen vagy postai úton.

 

A benyújtáshoz szükséges példányszámról és az esetleges mellékletekről, a hiánypótlás lehetőségéről vagy annak kizárásáról, valamint a pályázó által vállalt ajánlati kötöttség időtartamáról a pályázati kiírások tartalmaznak információt.

 

A pályázati kiírás megtekinthető a www.bajavagyonzrt.hu weboldalán (onnan letölthetők), vagy személyesen átvehető a Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. sz. alatti székhelyén díjmentesen.

 

További információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 06-79/950-471, e-mail: info@bajavagyonzrt.hu

 

A kiíró – a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása mellett – a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Továbbá a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.