Adatvédelem

Adatkezelő:
Baja Vagyon Zrt.
6500 Baja, Árpád tér 1.

Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselője:
Infoszakértő Bt. – dr. Nagy Norbert LL.M.
adatvedelem@bajavagyonzrt.hu

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személy segítségével az Adatvédelmi Tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
+36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatás adatbiztonságról

A Baja Vagyon Zrt. figyelembe veszi Magyarország Kibervédelmi Stratégiáját, továbbá az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény végrehajtási rendeletében meghatározott adatbiztonsági szempontok szerint biztosítja az egészségügyi ellátás során kezelt adatok védelmét.

Jogszabályok

Az Ön személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 • A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.rendelet
 • A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) Eüm rendelet
 • Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII.22) Korm.rendelet
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet
 • Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet
 • Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet és mellékletei
 • A helyi adókról szóló 37/2011. (XII.2) önkormányzati rendelet
 • A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
 • A helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
 • A piac működéséről szóló 18/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet
 • A vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet
 • Baja Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet
 • A településkép védelméről szóló 37/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet

 

2018.09.30.

Baja Vagyon Zrt.