Közérdekű adatok

A Baja Vagyon Zrt. nyilvánosságra hozandó adatai a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján:

 

Vezető tisztségviselő neve

Pozsgai Imre
Tisztsége

vezérigazgató

Munkaviszony alapján nyújtott pénzbeli juttatásból

Alapbér

bruttó 850.000 Ft/hó

Egyéb járandóság

 

 

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások valamint a végkielégítés illetve felmondási idő időtartama Baja Város Önkormányzatának 12/2010. (I.28.) kth. mellékletét képező Szabályzat által előírtak szerint kerülnek meghatározásra.

 

Felügyelő bizottsági tagok

 

Neve

Megbízási díj (bruttó Ft/hó) Egyéb járandóság Jogviszony megszűnése esetén járó összeg
Széll Péter nincs nincs

nincs

Csontos Csaba nincs nincs

nincs

Balogh Zoltán nincs nincs

nincs

 

Meghatározó jelentőségű munkakört betöltő munkavállalók

Vezető állású munkavállaló: nincs

Elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállaló: nincs

Tartósan egyes munkavállalók tevékenységét irányító munkavállaló: nincs

(A munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősül különösen az a munkakör, amely a gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során döntési jogkört tartalmaz.)

 

Baja, 2020. május 18.