Jogszabályok

Törvények

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

 

Kormányrendeletek, Egyéb rendeletek

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.rendelet

A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) Eüm rendelet

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII.22) Korm.rendelet

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet

 

Baja Város Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei (Helyi rendeletek)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet és mellékletei

A helyi adókról szóló 37/2011. (XII.2) önkormányzati rendelet

A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet

A helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet

A piac működéséről szóló 18/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet

A vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet

Baja Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet

A településkép védelméről szóló 37/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet