Hasznosítható területek

A Bajai Ipari Park „F” és „G” szektoraiban rendelkezésre álló hasznosítható területeket az alábbi helyszínrajzon ábrázoltuk.

Ipari park 2016 szabad területek

Szektor

Helyrajzi szám

Terület (m2)

F 0378/71 2015
F 0378/110 22033
F 0378/136 10749
F szektor összesen: 3 ha 4797 m2
     
G 0378/84 10303
G 0378/85 10052
G 0378/86 6006
G 0378/87 7642
G 0378/88 10146
G 0378/91 16256
G 0378/92 12967
G 0378/93 11402
G 0378/94 9905
G 0378/95 9834
G 0378/96 17743
G 0378/97 14961
G 0378/98 10866
G 0378/99 10651
G 0378/100 10582
G 0378/101 10256
G 0378/102 9990
G szektor összesen: 21 ha 3106 m2

Baja Város Helyi Építési Szabályzata és annak mellékletét képező Szabályozási Terve az érintett ingatlanokat egyéb ipari gazdasági övezetbe (Gipe) és zavaró hatású ipari gazdasági övezetbe (Gipz) sorolja, melyre az alábbi alapvető beépítési előírások vonatkoznak.

  • Maximum beépítettség: 50%
  • Maximum építménymagasság: 7,5 m
  • Beépítési mód: szabadonálló
  • Minimálisan kialakítható telekterület: 2500 m2

Az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete szerint a Bajai Ipari Park területét érintően az alábbi adófizetési kötelezettségek kerültek megállapításra.

  • Építményadó 500 Ft/m2
  • Telekadó 75 Ft/m2
  • Iparűzési adó 2%